ARTbaby fertility clinic georgia (img) | Doctor with pad

ARTbaby Taşıyıcılık Merkezi ve Kısırlık Kliniği

Bir çift korunmasız cinsel ilişkiye girerek bir yıl içinde bir çocuğa sahip olamıyorsa, olası bazı doğurganlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir ve bir doğurganlık uzmanına derhal danışmaları gerekir ve ayrıca Surrogacy Center & Infertility Clinic Georgia’ya danışabilirsiniz. Her iki partnerin de ebeveyn olmalarını engelleyen gerçek sorunu tanıması için bir dizi test ve fiziksel inceleme yapmak gerekir. Gürcistan’daki Daha fazla okuyunARTbaby Taşıyıcılık Merkezi ve Kısırlık Kliniği[…]

IVF lab in India

Hindistan’daki mevcut IVF durumu

1978’de başarılı olduktan sonra IVF aracılığıyla ilk ‘test tüpü bebeğini’ doğurarak, son 40 yıllık dönemde IVF’yi seçerek başarılı bir şekilde doğan yaklaşık 6 milyon test tüpü bebeği. IVF, infertil bir çiftin ailelerine başlama umududur. İnsanlar artan doğurganlık sorunları nedeniyle IVF kliniklerine başvurmaktadır. Bu nedenle, IVF’nin başarı verilerinin serbest bırakılması ve gerçeğin açıklanması insanları bu tedavi Daha fazla okuyunHindistan’daki mevcut IVF durumu[…]

Why gestational surrogacy is on the rise? Img

Neden gebelik taşıyıcılığı artıyor?

Gestasyonel taşıyıcılık sürekli artmaktadır. Gestasyonel taşıyıcılığı arttırmanın kesin nedeni henüz tam olarak keşfedilmemiştir. Ancak olumlu durumsal sonuçlar, gebelik taşıyıcılığını artırır. Pek çok ülke gebelik taşıyıcısının desteklenmesi için süresiz olarak devam etmesinin nedenlerinden biri olan yasal bir çerçeve başlatmıştır. Birçok ülkede gebelik taşıyıcılığının yasallaştırılmasından sonra taşıyıcı klinikler kurmayı ve işi başarıyla yürütmeyi teşvik eder. Medyanın ilgisi Daha fazla okuyunNeden gebelik taşıyıcılığı artıyor?[…]