Asherman syndrome stomach Pain

düşük doğum ağırlığı ile maternal asherman sendromu arasındaki bağlantı

Asherman sendromu Rahim içi astarda kalıcı adezyonların varlığına bağlı olarak uterus kavitesinde kısmi veya tam hasar klinik olarak Asherman sendromu olarak adlandırılır. Endometriyal bazalis tabakasındaki travmatik yaralanma, endometriyal astardaki küretaj Asherman sendromunun birincil nedenidir. 1894’te Heinrich Fritsch ilk olarak bu sendromu tanımlamıştı. Daha sonra Joseph G. Asherman bu durumun semptomlarını ve patolojisini açıkladı. Asherman sendromlu Daha fazla okuyundüşük doğum ağırlığı ile maternal asherman sendromu arasındaki bağlantı[…]

Endometrial Polyp Management and IVF

Endometrial Polip Yönetimi ve Tüp Bebek

Endometriyal poliplere genel bakış Kan damarları, endometriyal bezler ve stromadan oluşan uterus mukozasındaki dış büyümeler tıbbi olarak endometriyal polipler olarak adlandırılır. Dünya çapında kadınların yaklaşık yüzde 10’u endometriyal polip teşhisi koymuştur. Bununla birlikte, genel insidans oranının çok daha yüksek (yüzde 20 ila 30) olmasını beklemektedir, ancak asemptomatik doğası nedeniyle genellikle teşhis edilmemiştir. Durum genellikle aşırı Daha fazla okuyunEndometrial Polip Yönetimi ve Tüp Bebek[…]