Endometrial Polip Yönetimi ve Tüp Bebek

Endometriyal poliplere genel bakış

Kan damarları, endometriyal bezler ve stromadan oluşan uterus mukozasındaki dış büyümeler tıbbi olarak endometriyal polipler olarak adlandırılır. Dünya çapında kadınların yaklaşık yüzde 10’u endometriyal polip teşhisi koymuştur.

Bununla birlikte, genel insidans oranının çok daha yüksek (yüzde 20 ila 30) olmasını beklemektedir, ancak asemptomatik doğası nedeniyle genellikle teşhis edilmemiştir. Durum genellikle aşırı uterus kanaması veya kısırlık nedeniyle tanımlanır.

Endometrial polipli tüm dişilerin infertil olması gerekmez. Endometriyal polipli birçok kadın başarıyla hamile kaldı. Ancak klinik araştırmacılar endometriyal polipler ve doğurganlık sorunları arasında bir bağlantı bulmuşlardır. Poliplerin varlığı genellikle hamileliğe veya tekrarlayan düşüklere müdahale eder. Polipler, implantasyon başarısızlığına yol açan negatif endometriyal reseptiviteye neden olur.

Endometrial poliplerin IVF üzerindeki prevalansı ve etkisi

Dişilerin neredeyse yüzde 11 ila 45’i in vitro fertilizasyondan (IVF) önce yapılan histeroskopi ile endometriyal polip teşhisi koymuştur. Araştırma bulguları ayrıca, endometriyal poliplerin varlığına bağlı olarak tekrarlayan IVF başarısızlığının% 16’sından fazlasının meydana geldiğini düşündürmektedir.

Tüp bebek döngüsünde endometriyal poliplerin kanıt yönetimi

Endometriyal poliplerin tedavisi, yumurtalık stimülasyonu IVF için gerekli olmadan önce başlar. IVF tedavisi sırasında endometriyal polip tespiti için olası tedavi planı, yumurtalık stimülasyonunu takiben devam eden taze transfer, oluşturulan tüm embriyoların kriyoprezervasyonu veya poliplerin çıkarılmasından sonra dondurulmuş çözülmüş embriyoların değiştirilmesini içerir. Bazı durumlarda, polip çıkarma işlemi tamamlanana kadar IVF döngüsünün iptal edilmesi.

Tedavi planının seçimi, oluşturulan embriyoların sayısı, önceki üreme öyküsü ve dondurulmuş embriyo transferinin başarı oranı gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Her şeyden önce, hastanın durumuna bağlı olarak klinisyenin tercihi.

  • Bir insan araştırma denemesi, 2 cm’den küçük polip boyutuna sahip 83 kadının iki gruba ayrıldığını bildirdi. Birinci grupta poli çıkarılmadan taze embriyo transferi yapılırken, ikinci grupta oluşturulan embriyo kriyo-prezerve edildi ve poliplerin çıkarılmasından sonra dondurulmuş çözülmüş embriyolar aktarıldı. Her iki grupta da hamilelik oranı ve tedavi süresi hemen hemen aynıdır. Ancak taze transferler hamilelik kaybını başka bir gruba göre arttırma eğilimindedir.
  • Bir başka deney sonucu, endometriyal polipin 1.5 cm’den küçük boyutunun gebelikte ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyon (ICSI) döngülerinde implantasyon oranlarında önemli bir fark oluşturmadığını gösterdi.
  • Küçük ölçekli bir araştırma çalışması ayrıca, döngü iptali olmadan IVF sonucu üzerinde histeroskopik polipektominin, IVF döngüsü sonucu üzerinde zararlı bir etki sağlamayabileceğini bildirmiştir.

Genel olarak çalışma bulguları, endometriyal poliplerin boyutunun hem IVF hem de ICSI tedavi planlaması için çok önemli olduğunu desteklemiştir. Hastaya stimülasyondan önce histeroskopik polipektomi yapılmışsa, canlı doğum oranı değişmeyebilir. Bu sonuç, standart bir ICSI siklusuna tabi tutulan endometriyal polipsiz kontrol grubu hastaları karşılaştırılarak elde edildi.

Son Tedavi Tercihi

Mevcut tıbbi uygulamada, doktorlar embriyo transferinden hemen önce zarar görmemesi için stimülasyon sırasında polipektomi yapmayı tercih etmemektedir. Son zamanlarda, klinisyenler hem taze hem de dondurulmuş embriyo transferlerinde IVF döngülerinden önce rutin 3D SIS testi yapmayı tercih ediyorlar. Bu test stimülasyondan önce poliplerin saptanmasına yardımcı olur. Doktorlar, olumlu bir bulgu durumunda stimülasyondan önce histeroskopik polipektomi yapmayı tercih ederler.

Ayrıca dondurulmuş embriyo transfer döngüsü sonucunun yeni bir transferden daha iyi olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle, klinisyenler yumurta toplandıktan sonra tüm embriyoları dondurmayı ve pozitif endometriyal polip bulguları durumunda donmuş bir embriyo transfer döngüsünü takiben histeroskopik polipektomi planlamayı tercih ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir