düşük doğum ağırlığı ile maternal asherman sendromu arasındaki bağlantı

Asherman sendromu

doğum ağırlığı ve asherman sendromu

Rahim içi astarda kalıcı adezyonların varlığına bağlı olarak uterus kavitesinde kısmi veya tam hasar klinik olarak Asherman sendromu olarak adlandırılır. Endometriyal bazalis tabakasındaki travmatik yaralanma, endometriyal astardaki küretaj Asherman sendromunun birincil nedenidir.

1894’te Heinrich Fritsch ilk olarak bu sendromu tanımlamıştı. Daha sonra Joseph G. Asherman bu durumun semptomlarını ve patolojisini açıkladı.

Asherman sendromlu kadınlar, oligomenore (seyrek adet kanaması), dismenore (ağrılı menstruasyon), tekrarlayan düşükler ve infertilite gibi diğer genital bozukluklarla birlikte amenore (menstruasyonun olmaması) olabilir.

Eksik kürtaj, doğum sonrası kanama ve istemli kürtaj sıklıkla endometriyumda travmatik yaralanmaya yol açan küretajın tekrar tekrar uygulanması gerekir. Bunun sonucu olarak Asherman sendromu gelişir. Bunların dışında tanı kürtajı, histerotomi, miyomektomi, sezaryen ve tüberküloz, Asherman sendromunun gelişiminden sorumlu diğer diğer koşullardır.

Histeroskopi, Asherman sendromunun saptanmasında en güvenilir yöntemdir. Rahmin doğrudan görüntülenmesini sağlar. Sonohysterography, histerosalpingogram ve manyetik rezonans görüntüleme bu durumu tespit etmek için uygulanan diğer yöntemlerdir. Rahim içi yapışıklıkları tedavi etmek için histeroskopik adheziyoliz önerilir.

Gebelik Komplikasyonları ile ilişkili Asherman sendromu

Asherman sendromlu kadınlar, düşük, anormal plasenta, servikal yetersizlik, intrauterin büyüme geriliği, erken doğum, uterus rüptürü ve preeklampsi gibi çeşitli obstetrik komplikasyonlar bildirmiştir.

Asherman sendromu uterus endometriyumunda anormallik ile ilişkili. Hasarlı uterus kavitesi servikal veya ektopik tubal gebeliklere neden olabilir. Klinik araştırmacılar ayrıca gebelikte plasenta previa (plasenta tarafından normal doğumun kısıtlanmasıyla kısmi veya tam uterus boynu tıkanması), tutulan plasenta, fetal ölüm ve doğum sonrası kanama gibi ciddi komplikasyonlar bulmuşlardır.

Komplikasyon Asherman sendromunun aşamalarına bağlıdır. Asherman sendromu hafif, orta ve şiddetli olabilir. Asherman sendromunun aşamaları intrauterin adezyonların derecesine bağlıdır. Hamilelik sırasında uterus büyümesi, intrauterin adezyonların derecesinden etkilenir. Daha önce Asherman sendromu öyküsü olan kadınlar için gebelik döneminde bir doğum uzmanının yakından izlenmesi esastır.

 Düşük doğum ağırlığı ile ilişkili Asherman sendromu

2018’de yayınlanan yakın tarihli bir retrospektif çalışma bulguları, Asherman sendromlu kadınların normal intrauterin boşluğu olan kadınlara kıyasla düşük doğum ağırlıklı bir çocuğun doğumuyla doğrudan bir ilişkisi olduğunu bildirmiştir.

Bu çalışma raporu, erken doğumun% 35.7’sinin Asherman sendromlu kadınlarda meydana geldiğini göstermiştir. Bununla birlikte, Asherman sendromlu kadınlarda doğum şansı değişebilir ve aralık% 17.9 ila% 50 arasındadır. Bu sendromla spontan doğum oranı yüzde elli fazladır.

Araştırmacılar, Asherman sendromlu hamile kadınlarda kusurlu plasentasyonun intrauterin gelişme geriliğinin bir nedeni olmasını beklemişlerdir. Bu, endometriyum hasarı ile ilişkili Asherman sendromu öyküsü nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunun sonucu olarak uterus ve plasentada kan akışının azalması nedeniyle plasenta dokusunda zayıf kan perfüzyonu oluşabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir