Asherman syndrome stomach Pain

düşük doğum ağırlığı ile maternal asherman sendromu arasındaki bağlantı

Asherman sendromu Rahim içi astarda kalıcı adezyonların varlığına bağlı olarak uterus kavitesinde kısmi veya tam hasar klinik olarak Asherman sendromu olarak adlandırılır. Endometriyal bazalis tabakasındaki travmatik yaralanma, endometriyal astardaki küretaj Asherman sendromunun birincil nedenidir. 1894’te Heinrich Fritsch ilk olarak bu sendromu tanımlamıştı. Daha sonra Joseph G. Asherman bu durumun semptomlarını ve patolojisini açıkladı. Asherman sendromlu Daha fazla okuyundüşük doğum ağırlığı ile maternal asherman sendromu arasındaki bağlantı[…]