ART pregnancy lab

Gamete intrafallopian transferi ve zigot intrafallopian transferi

Hem gamet intrafallopian transferi (GIFT) hem de zigot intrafallopian transferi (ZIFT), In Vitro Fertilizasyonun (IVF) iki kişiselleştirilmiş versiyonudur. IVF’nin yumurta alımı, laboratuvar fertilizasyonu, embriyo transferi dahil temel adımları hem GIFT hem de ZIFT’de aynıdır, ancak tek fark bu işlemlerin IVF’den daha hızlı olmasıdır. IVF’de normalde embriyo implante edilmeden önce laboratuvar şartlarında 3 ila 5 gün Daha fazla okuyunGamete intrafallopian transferi ve zigot intrafallopian transferi[…]