patient-tourists and the reproductive tourism

Hasta-turistlerin üreme turizmine bakış açısı

“Sınır ötesi üreme bakımı”, hastanın doğurganlık tedavisi almak için yaptığı seyahatlerin temel perspektifidir. Son otuz yıldan beri, yardımcı üremenin popülaritesi önemli ölçüde artmıştır. Hayata bakış değişti. Bu sadece yaşam tarzını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal baskıyı arttırır ve hazır bilgilere ilişkin farkındalık, tercihi değiştirmekten sorumlu faktörlerdir. Destekli üreme vakaları artmakta ve bu da tekniklerin başarısı Daha fazla okuyunHasta-turistlerin üreme turizmine bakış açısı[…]