Common female fertility problems

Yaygın kadın doğurganlık sorunları

Kısırlık sorunlarının yüzde ellisi kadın doğurganlık sorunlarından kaynaklanmaktadır. Altta yatan kadın doğurganlık probleminin kesin olarak tanımlanması zordur. Ancak genellikle, gebe kalma zorluğu ortaya çıktığında sorun teşhis edilir. Menstrüel siklusun düzensizliği, menstruasyonun uzaması veya menstruasyonun kısalması bazı belirtiler kadın doğurganlık sorunları ile ilişkili olabilir. Ancak belirtiler her doğurganlık problemi için aynı değildir. Doğurganlık tedavisine yaklaşmak için Daha fazla okuyunYaygın kadın doğurganlık sorunları[…]