Endometrioziste IVF’yi başarıyla takip etmek için genetik test bir çözüm olabilir mi

Endometriyal doku gelişimi ve uterusun dış kısmında progresyon sıklıkla kronik inflamatuar duruma neden olur ve müteakip adezyonlar ve skar dokusu etkilenen kadınların pelvik anatomisini deforme eder. Dünyada her yıl endometriozis tanısı alan kadınların yaklaşık yüzde 6 ila 8’i.

Diğer semptomların yanı sıra, endometriozisli infertilite problemi olan kadınların yüzde 30 ila 50’si.

Normal, sağlıklı çiftlerde normal aylık doğurganlık aralığı 0.15 ila 0.20 arasındadır, bu da artan yaşla birlikte azalabilir.

Ancak endometriozisden etkilenen kadınlar, doğurganlık aralığını normal doğurgan kadınlardan önemli ölçüde azaltmıştır.

Endometriozisli kadınlarda tahmini infertilite aralığının 0.02 ila 0.1 / ay arasında olması ve sağlıklı kadınlardan yaklaşık 6 ila 8 kat daha fazla infertilite kapsamını artırması koşuluyla uzmanlar.

Pelvik anatomik distorsiyon ile birlikte hormonal bozukluk ve peritoneal arıza, yumurtlama bozukluklarına yol açar. Endometriyozda ovum yakalama inhibitörünün aktivasyonu, ovumun tutulmasını azaltır.

Buna ek olarak, endometrioziste hatalı uterus kasılması da kusurlu adet kanaması döngüsünün, tıkalı gametlerin taşınması, kürtaj anlayışı, hatalı implantasyon ve gebelik dönemine başarılı bir şekilde devam edememesinin ana nedenidir.

Endometriozisli kadınların azalmış sayıda oosit ve düşük embriyo kalitesi riski olduğu bulunmuştur. İmplantasyon ve alıcılık bozuklukları endometrioziste yaygındır.

İn vitro fertilizasyon, infertilite sorununu çözme olanağı sağlayan yardımcı bir üreme tekniğidir. Endometriozisli birçok kadın günümüzde IVF sürecini kendi bebeğine sahip olmayı tercih etmektedir. Ancak maalesef, düşük yapma oranındaki artış nedeniyle başarı oranı beklenenden düşük.

Endometrioziste IVF tedavisi başarısızlığının yaygın sorunlarından biri, embriyo implantasyonunda başarısızlığa neden olan kromozomal anormalliklerdir.

IVF sürecinin başarısızlığı, çift için büyük bir kalp kırıcı olay olarak kabul edilir. Tüm IVF süreci pahalı ve zaman alıcı bir olaydır. Bu nedenle, IVF sürecinin başarısızlığı, aynı zamanda büyük bir para kaybı ve zaman içinde damar kullanımıdır.

Genetik tarama testlerinde sürekli ilerleme açıktır. İmplantasyon öncesi genetik tarama sürecinin başarılı bir IVF süreci oluşturmak için düzeltici bir önlem olduğu düşünülmektedir. Bu genetik tarama, IVF’den sonra daha iyi implantasyon oranı elde etmek için embriyolarda sayısal kromozomal anormallikleri tespit etmek için yapılmıştır.

Bölünme aşaması biyopsisi, anöploidi sağlamak için genetik tarama için yapılan en yaygın işlemlerden biridir (46 kromozomal sayı yerine, embriyo 45 veya 47 olabilir).

Bununla birlikte, son zamanlarda blastosist biyopsisi genetik tarama yapmak için daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Bu süreçte, tek döllenmiş yumurtadaki genotip farkının kapsamı daha azdır (mozaikliği azaltın) ve DNA miktarı testi verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yeterlidir.

Uzmanlar ayrıca dizi karşılaştırmalı genomik hibridizasyon veya tek nükleotid polimorfizm mikrodizi, 9 ila 12 kromozomlu floresan yerinde hibridizasyon kullanmak yerine daha iyi test raporu almak için de gerçekleştirilebilir.

Yüksek kaliteli embriyo kültürü, genetik testlerin doğru bir sonucunu almak için azami ihtiyaçtır. Teknik olarak yetkin personel, genetik testi doğru bir şekilde yapmak için bir başka kritik gerekliliktir.

Yüksek kaliteli embriyo kültürü, yeterli tıbbi onay ile embriyo kültürünü 5/6. Güne uzatarak oluşturulabilir.

Rutin yeterlilik değerlendirmeleri klinik personelin yeterliliğini kontrol etmek için yapılmalıdır. Ancak yine de, tıbbi araştırma ünitesi, endometriozisdeki infertilite sorununu tedavi etmek için IVF tekniğinin başarısı olarak genetik testin etkinliğini değerlendirmek için daha kesin klinik araştırma verileri bekliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir