genetic test be a solution to pursue IVF successfully in Endometriosis

Endometrioziste IVF’yi başarıyla takip etmek için genetik test bir çözüm olabilir mi

Endometriyal doku gelişimi ve uterusun dış kısmında progresyon sıklıkla kronik inflamatuar duruma neden olur ve müteakip adezyonlar ve skar dokusu etkilenen kadınların pelvik anatomisini deforme eder. Dünyada her yıl endometriozis tanısı alan kadınların yaklaşık yüzde 6 ila 8’i. Diğer semptomların yanı sıra, endometriozisli infertilite problemi olan kadınların yüzde 30 ila 50’si. Normal, sağlıklı çiftlerde normal Daha fazla okuyunEndometrioziste IVF’yi başarıyla takip etmek için genetik test bir çözüm olabilir mi[…]