test tube baby - assisted reproductive technology

IMSI ve IVM: Daha az tartışılan Yardımcı üreme teknikleri

Hareketli sperm organel morfolojisi incelemesinin (MSOME) tanıtımı, intrasitoplazmik morfolojik olarak seçilmiş sperm enjeksiyonu (IMSI) olarak bilinen yeni bir yardımcı üreme teknolojisi (ART) yönteminin uygulanmasına izin veren yüksek güçlü diferansiyel girişim kontrast optikleri kullanır. Yaş, sperm kalite parametreleri, DNA fragmantasyonu, fertilizasyon yöntemi ve serbest radikal seviyesi gibi farklı erkek fertilite belirleyicileri vardır. Bunların dışında artan VKİ, Daha fazla okuyunIMSI ve IVM: Daha az tartışılan Yardımcı üreme teknikleri[…]