Progesterone treatment and childbirth: Pic pregnant lady

Progesteron tedavisi ve doğum

genel bakış Progesteronun rolü, doğumda o kadar hayati ki hamilelik hormonu olarak kabul eder. Bu hormon doğal olarak çalıştığı plasentaya kadar 10 ila 14 gün boyunca korpus luteumdan salgılanır. 7 ila 9 haftalık gebelik döneminde plasenta oluşur ve hamileliği korur. Progesteron, uterus kaplamasının temel değişikliğini indükleyerek embriyonun başarılı bir şekilde implantasyonuna yardımcı olur. Progesteron ayrıca, Daha fazla okuyunProgesteron tedavisi ve doğum[…]