Religious and Scientific views of Surrogacy

Taşıyıcılığın Dini ve Bilimsel Görünümü

Din, sosyal organizasyonu, davranışsal pratiği ve ahlakı küresel bir perspektiften tasvir eden kültürel sistem olduğu için insanlıkla ilgilidir. Moleküler ve genetik bilim tarafından desteklenen dini bakış açımız, ebeveynlik içgüdüsünün, insanlar da dahil olmak üzere tüm hayvan krallığının fizyolojik bir fenomeni olduğunu zaten kabul etmiştir. Üreme, her hayvan türünün ebeveyn genetik özelliğini bir sonraki kuşağa yayması Daha fazla okuyunTaşıyıcılığın Dini ve Bilimsel Görünümü[…]