Doğum ağırlığı ile anne ve fetus genetik ilişkisi

fetus genetik ilişkisi ve doğum ağırlığı 

Nature Genetics’te yayınlanan yakın tarihli bir araştırma çalışması, yenidoğanın doğumu ile maternal ve fetal genetik ilişki arasında karmaşık bir ilişkiyi temsil eden yeni bir yaklaşım bildirmiştir.

Bu büyük ölçekli bir çalışmadır ve Oxford, Cambridge, Queensland ve Exeter gibi ünlü uluslararası üniversitelerin işbirliği ile yürütülmektedir.

Bu araştırmanın araştırmacıları genetik kod ile doğum ağırlığı arasında yüz doksan bağlantı tespit ettiler.

Tıp bilimcileri, düşük doğum ağırlığının yenidoğanların doğum sonrası komplikasyon riskini artırdığını zaten fark ettiler.

Yetişkinlikte, bu tür çocuklar hipertansiyon geliştirmeye ortalama doğum ağırlığına sahip bireylerden daha eğilimlidir. Hem genetik hem de çevresel faktör bu riski etkilemektedir.

Bu yeni araştırma bulguları, bilim insanlarının annenin genetiğinin, çocuğun kendi genetiğinden ayrı olarak doğum ağırlığını etkileyen farklı etkisini belirlemesine yardımcı olur.

Bu tür büyük karmaşık araştırma iletimi çok önemlidir, çünkü aşırı düşük veya yüksek doğum ağırlığı, çocuğun erken ölümünün yaygın nedenlerinden biridir ve ayrıca gelecekteki yaşamda metabolik hastalıkların gelişme riskini artırır. Doğru sonuçları elde etmek için büyük ölçekli verilerin işlenmesi ve hesaplanmasında yeni istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

Bir çocuğun kalıtsal genetik yapısı, annenin genlerinin yarısından ve baba geninin yarısından oluşur. Ortaya çıkan genetik makyaj, çocuğun doğum ağırlığı ile doğrudan bir ilişkisi olan kendi genetik yapısını oluşturur.

Bu çalışma, anne genlerinden elde edilen genetik materyalin neredeyse dörtte birinin çocuğun genetik yapısıyla temas etmediğini kabul etmiştir. Ancak gebelik döneminde bebeğin büyümesi üzerinde bir etkisi vardır. Bu maternal genler, mevcut glikoz miktarı gibi hamilelik sırasında bebeğin ortamını kontrol eder.

Bu çalışma sonucu ayrıca doğum kilosunun bebeğin belirli bir genetik kodu ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu ve anne genetik kodu ile dolaylı bir ilişkisi olduğunu kabul etmiştir. Hem maternal hem de fetal kaynaktan elde edilen genetik kod, aynı yönde veya birbirinin etkisinin tersi yönde birlikte çalışır.

Doğum ağırlığı, bu maternal ve fetal genetik işlevin doğasına bağlıdır. Örneğin, genetik etki anne glikoz seviyelerini arttırırsa, fetüsün insülin seviyesi artar, bu da bebeğin ağırlığını koymaya yardımcı olur.

Ancak genetik kod olması durumunda fetal insülin sentezini veya maternal büyümeyi teşvik eden etkiyi önler, fetal büyüme geriliği oluşur.

Bu çalışmanın araştırmacıları, bu araştırma bulgunun anne maternal kodunun rahim ortamını nasıl ve hangi şekilde değiştirdiğini belirlemeye yardımcı olduğunu açıkladı. Olası faktöryel bağlantının tespiti, yenidoğanın normal sağlıklı doğum ağırlığını elde etmek için nedensel faktörü modüle etmeye yardımcı olur. Bu olasılık, düşük doğum ağırlığı insidansını ve komplikasyonlarını azaltmak için gelecek için umut vericidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir